top of page

(Top) sporters

Algemeen gesproken zien we dat (top) sporters graag presteren. Maar ook ondermaats presteren wanneer het er op aan komt. Elke sporter komt vroeg of laat ook in aanraking met sport blessures. Uit onderzoek weten we dat je sociaal-emotioneel welbevinden een positief of negatief effect kan hebben op het genezingsproces. Maar ook de aanleiding kan zijn voor dergelijke sportblessures.

Bij Winay houden we ons onder andere bezig met het verzorgen van mentale training en coaching van (top)sporters, (top)teams en (top)coaches. Het uitgangspunt daarbij is dat er vier groepen van factoren zijn die samen bepalen hoe goed een sporter presteert: fysieke, technische, tactische en mentale factoren. Bekende mentale factoren die invloed kunnen hebben op de prestatie van sporters zijn bijvoorbeeld: zelfvertrouwenmotivatie, aandacht (sport)concentratie, doorzettingsvermogen, mentale weerbaarheid, omgaan met tegenslagen (coping), wedstrijdspanning en angst in sport. In teams komen daar elementen bij als: groepscohesie, collectief zelfvertrouwen, communicatie en leiderschap (van de coach, maar ook door andere groepsleden).

Winay kan een sporter helpen door hem te leren een aantal mentale technieken in te zetten om de bovengenoemde factoren te beïnvloeden. De meeste van deze technieken zijn onder te brengen in vier hoofdgroepen: doelen stellen, ontspanning, verbeelding, en gedachtecontrole. Het doel van de begeleiding is om de sporter te leren zijn mentale toestand continu optimaal te regelen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportpsychologie

bottom of page