top of page

Annulatie voorwaarden

Een annulatie kan zonder kosten meer dan 48u voor het tijdstip van uw gereserveerde afspraak. Die 48u worden alleen geteld tijdens de werkdagen. De weekends worden niet meegeteld. Ook de volledige sluitingsdagen van de praktijk worden niet meegeteld. Dit gaat steeds over de wettelijke feestdagen en dagen van vakantie, dewelke u steeds kan raadplegen in het online agenda systeem van Winay psychotherapie.

De 48u wordt geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting is gebeurd, dit zijnde of het tijdstip dat de sms, whatsapp bericht of mail ontvangen wordt.

Voorbeeld: De afspraak staat op dinsdag 17 december om 14u00. De cliënt last af op vrijdag 13 december om 11u10. De afspraak gaat dus 98u50min later door. 98u50min - 48 weekenduren = 50u50min. Dat is 2u50min meer dan 48u. Besluit: de afgelasting is oké. De therapeut ontvangt geen betaling. Indien de cliënt de afspraak aflast op vrijdag 13 december om 14u08, dan is dat te laat. Dan wordt er wel een betaling van een volledige sessie aangerekend eender per factuur of bij de volgende afspraak van deze cliënt.

Algemene voorwaarden

Betaling kan via verschillende opties: cash, payconiq, contactloos betalen met je bank app, per overschrijving of via factuur. 

Bij deze laatste  2 vormen (overschrijving, factuur) dient de betaling ontvangen te worden ten laatste 14 dagen na factuurdatum.

Indien een laattijdige betaling ontvangen werd, zal u een automatische herinneringsmail hiervoor ontvangen. Dit is steeds kosteloos.

Opnieuw 14 dagen later zonder betaling van de geleverde prestatie, zal u een automatische herinneringsmail ontvangen met een schadevergoeding van bijkomstig €5. 

Deze kostprijs loopt telkens met €5 op, bij elke 14 dagen die verstrijken. Indien de betaling steeds uitblijft, zal er een incasso bedrijf worden ingeschakeld. Hierbij zijn alle extra kosten ten laste van de schuldenaar. 

Locaties Winay

  • Den Biezerd in Niel, Edward Claessenslaan 111

  • De Schalk in Willebroek, Rupellaan 1b

bottom of page