top of page

Links

Yoga door Lies Mahy

zet je yoga practice thuis verder of probeer eerst in de veiligheid van thuis. Op haar website of facebook vind je yin yoga en vinyasa yoga lessen.

Facebook pagina 

De facebook pagina met alle nieuwtjes en weetjes over psychotherapie binnen Winay.

Dokters den Biezerd

De huisartsen praktijk waar mijn praktijk gelegen is. 

 

VVGG

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Haar bijdrage bestaat uit wetenschappelijke ondersteuning, informatieverspreiding en  beeldvorming. 

Academie voor integratieve en humanistische psychotherapie

Opleidingscentrum voor cursussen, therapie-opleidingen en zo veel meer in het veld van de integratieve en humanistishe psychologie.

Thomas More hogeschool

hogeschool in Antwerpen en Mechelen waar Lies haar Bachelor behaalde.

Studio pili

Een studio vanuit holistische visie, met veel aandacht voor lichaam en geest. Een lokaal waar iedereen een stukje kan thuiskomen. 

 

HSP vlaanderen 

maakt ruimte voor hoogsensitiviteit

t'lichtpuntje

Een vereniging voor chronische pijnpatiënten en hun levensgezel

Fibromyalgie

Vlaamse liga voor fibromyalgie patiënten

 

VGTc

expertisecentrum Vlaamse Gebarentaal

Doof Vlaanderen

De overkoepelende organisatie van Vlaame dovenorganisaties

Autisme centraal

Het aanbod van Autisme Centraal is gebaseerd op de AutismeCentraalMethodiek. De wijze waarop mensen met autisme betekenis geven aan de wereld staat centraal.

Sensoa

Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Project Te Gek!

Te Gek !? probeert geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te maken.

 

CAW

Centra voor Algemeen Welzijn in Vlaanderen

Awel

Luistert naar kinderen en jongeren op anonieme wijze. 

Similes

Similes is een familievereniging voor gezinsleden en nabij-betrokkenen van personen met psychiatrische problemen.

 

Overlegplatform GGZ

De overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel hebben als doel de samenwerking in de GGZ  te bevorderen en de ombudsfunctie te organiseren.

Zelfmoordpreventie Vlaanderen 
Zelfmoordpreventieproject van de Centra voor Geestelijke Gezondheid Vlaanderen met steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Uilenspiegel
Patiëntenvertegenwoordiging geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen.

Dementie
Informatie over het ziektebeeld bij dementie, praktische gevolgen en gevolgen van dementie voor relaties, hoe je ermee kunt omgaan en welke zorg nodig is.

Psychiatrie
Vind alle informatie over geestelijke gezondheid, psychiatrische aandoeningen enz…

Doe je mee 
Antistress-campagne van de CM.

FDBW
Federatie diensten begeleid wonen.

Het misverstand
Het Misverstand streeft naar een verbetering van de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen, met een focus op psychotische- en stemmingsstoornissen.

bottom of page