top of page

(Mentale) beperking

Bij deze doelgroep zien we vaak een ongelijkheid tussen hun IQ en hun EQ (emotionele intelligentie) daarbij komt dat de verwachtingen van de maatschappij doorgaans niet aangepast zijn aan hun mogelijkheden.

Ook deze doelgroep heeft heel wat te talenten en potentieel. Bij Winay pogen wij hen te benaderen op deze krachten en hen op hun tempo te bevragen en uit te dagen.

Het verschil tussen eigen mogelijkheden en wensen én de harde realiteit van onze maatschappij maakt deze doelgroep meer vatbaar voor het ontwikkelen van psychische en psychiatrische stoornissen.

bottom of page